Hibrit Liseler Çözüm Olabilir mi?

Belirli konu ve içerikler temelinde oluşturulan öğretim programları gerek ülke içinde gerekse dünya genelinde ortak bir kültür oluşturma bakımından önemini koruyor. Ne var ki sözü edilen ortak öğretim programları gerek ekonominin öne çıkardığı rekabet alanları gerekse öğrencilerin farklı ilgi ve yetenekleri bakımından sınırlı kalıyor. Başka bir ifadeyle öğrencilerin gelişen ekonomilerde yeteneklerine uygun pozisyonlara erişimleri bakımından ortak bir bilgi ve beceri setine olduğu kadar farklı ilgi ve yeteneklere de gereksinimlerinin olduğu açıktır.

Bu çerçevede okuldaki öğrenmelere ilişkin iki temel stratejik alan öne çıkmaktadır.

Bunlardan ilki farklı ilgi ve yeteneklerin nasıl geliştirileceği diğeri ise farklı öğrenme stillerine sahip bireylerin öğrenme süreçlerinin nasıl yapılandırılacağıdır. Buna göre okullar bir yandan mevcut öğretim programlarını daha üt düzeyde gerçekleştirmek diğer yandan da öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun beceri setlerini geliştirmek üzere amansız bir çabaya girmek durumunda kalmaktadır. 

Dersleri belirli bir öğretim yöntemleri seti üzerinden tasarlamak ve sözü edilen öğrenme yöntemlerine, öğrenme stilleri bakımından uyum sağlayamayan öğrencileri “başarısız” olarak tanımlamaya dayalı bir öğrenme kurgusunun çelişkilerinin olduğu da açıktır. Bu çerçevede, öğrenci gereksinimlerine göre “farklılaştırma” öne çıkmaktadır. Öğretimde farklılaştırma ise amaç, öğrenme yöntemi ve içerik yönünden olmak üzere üç temel başlıkta ele alınır. Ne var ki sözü edilen üç bileşenli farklılaştırmanın belirli bir sınıf ortamında farklı ilgi ve yetenekleri olan ve yine farklı öğrenme stilleri olan öğrencilerle aynı anda ve birlikte yapılmasının önemli engelleri bulunmaktadır. 

Gerek bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması gerek salgın döneminin etkisiyle önemli bir yatkınlık olarak gelişen dijital olanakların öğrenme sürecine temel karakterini vermeye başlamasının başka bir sonucu daha görülmektedir. İş ve toplum yaşamında merkeze yerleşen sözü edilen beceri ve yatkınlıkların okul döneminde yok sayılamayacak denli gençlerin yaşam alanına girmesi de hem bir olanak hem de bir zorunluluk olarak öne çıkıyor. Bir bütün olarak bakıldığında okuldaki öğrenmenin dijital beceri ve yatkınlıklar temelinde harmanlanması hem toplumsal hem de eğitimsel bir zorunluluk ve olanak olarak önemli hale gelmiş durumda.

Belirtilen bağlamdan yola çıkılarak ortaöğretim düzeyinde hibrit temelli bir öğretimin avantajları geleneksel öğretim ile karşılaştırmalı olarak ele alınabilir.

Öğretim modeli: Hibrit liseler, çevrimiçi öğrenme ile yüz yüze öğretimi birleştiren harmanlanmış bir öğrenme modeli kullanırken, geleneksel okullar öncelikle yüz yüze öğretime güvenir.

Esneklik: Hibrit liseler, öğrenciler kendi hızlarında ve kendi programlarında çalışabildikleri için planlama ve ilerleme hızı açısından daha fazla esneklik sunar. Geleneksel okullar tipik olarak daha yapılandırılmış programlara sahiptir ve çok fazla esneklik sunmayabilir.

Teknoloji: Hibrit liseler, öğrencilerin öğrenme materyallerine erişmesi ve ödevlerini çevrimiçi tamamlamasıyla teknolojiyi yoğun bir şekilde kullanır. Geleneksel okullar da teknolojiyi kullanabilir, ancak öğretim modelinde o kadar merkezi olmayabilir.

Öğrenci desteği: Hibrit liseler genellikle öğrenciler için daha kişiselleştirilmiş destek sağlar, daha küçük sınıflar ve öğretmenlerle bire bir etkileşim için daha fazla fırsat sağlar. Geleneksel okullarda daha büyük sınıflar ve daha az bireyselleştirilmiş destek olabilir.

Öğrenci katılımı: Hibrit liseler, daha kişiselleştirilmiş ve esnek öğrenme seçenekleri sunduklarından, geleneksel sınıf ortamlarında güçlük çeken öğrencilerin ilgisini çekmek için daha uygun olabilir. Geleneksel okullar, yapılandırılmış, yüz yüze öğrenme ortamlarında başarılı olan öğrenciler için daha uygun olabilir.

Sonuçta, hibrit bir lise ile geleneksel bir lise arasındaki seçim, öğrencinin öğrenme stili ve tercihleri, okulun kaynakları ve olanakları ve ailenin hedefleri ve öncelikleri dâhil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Her iki model de akademik başarıyı, kişisel gelişimi ve sosyal gelişimi teşvik etmede etkili olabilir ve karar verirken her bir öğrencinin özel ihtiyaçlarını ve koşullarını dikkate almak önemlidir.

Sözü edilen beş boyutta geleneksel öğrenme sürecini destekleyen ve dönüştüren hibrit okullarla ilgili yaygın bir deneyim oluştuğu görülmektedir. Başta ABD olmak üzere hemen tüm gelişmiş ülkelerde, sayıca az ancak rekabet oluşturacak denli güçlü uygulamalar bulunmaktadır. 

Carpe Diem Collegiate Lisesi ve Ortaokulu: Indianapolis’te bulunan Carpe Diem, öğrencilere kişiselleştirilmiş eğitim sağlamak için harmanlanmış bir öğrenme modeli kullanan bir devlet sözleşmeli okuldur. Öğrenciler çevrimiçi dersleri tamamlar ve ayrıca öğretmenler ve danışmanlarla yüz yüze eğitime katılırlar.

Fusion Academy: Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kampüsleri ile Fusion Academy, öğrencilere kişiselleştirilmiş eğitim sağlamak için hibrit bir öğrenme modeli kullanan özel bir lisedir. Öğrenciler, öğretmenlerle bire bir ortamlarda çalışır ve ayrıca grup eğitimi ve etkinliklerine katılır.

Summit Devlet Okulları: Summit Devlet Okulları, Kaliforniya’da eğitime kişiselleştirilmiş bir öğrenme yaklaşımı kullanan bir devlet sözleşmeli okulları ağıdır. Öğrenciler, dersleri tamamlamak ve ayrıca öğretmenleri ve akranlarıyla yüz yüze eğitime katılmak için çevrimiçi araçları ve kaynakları kullanır.

High Tech High: High Tech High, California’da proje tabanlı öğrenmeyi ve eğitime işbirlikçi bir yaklaşımı vurgulayan bir devlet sözleşmeli okulları ağıdır. Öğrenciler, öğrenmelerini desteklemek için çevrimiçi kaynakları ve teknolojiyi kullanır ve ayrıca öğretmenleri ve akranlarıyla birlikte yüz yüze öğretime ve projelere katılır.

International Connections Academy: International Connections Academy, hibrit bir öğrenme modeli sunan çevrimiçi bir özel lisedir. Öğrenciler dersleri çevrimiçi olarak tamamlar ve ayrıca bölgesel öğrenme merkezlerinde öğretmenler ve akranlarıyla birlikte yüz yüze eğitim ve etkinliklere katılır.

Bunlar, ABD çapındaki hibrit liselerden sadece birkaçı. Bu okulların her biri eğitime benzersiz bir yaklaşım sunar ve hepsi kişiselleştirilmiş öğrenimi, işbirliğini ve öğretme ve öğrenmeye yönelik yenilikçi yaklaşımları vurgular.

Daha fazla eğitimci ve politika yapıcı bu modelin kişiselleştirilmiş, esnek ve yenilikçi öğrenme deneyimlerini teşvik etme potansiyelini fark ettikçe, hibrit liselerin önümüzdeki yıllarda büyümeye ve gelişmeye devam etmesi muhtemeldir.

İşte hibrit liselerin geleceği için bazı potansiyel eğilimler:

Artan teknoloji kullanımı: Hibrit liselerin, öğrenmeyi geliştirmek ve öğrencilere daha kişiselleştirilmiş ve esnek öğrenme deneyimleri sağlamak için teknolojiyi kullanmaya devam etmesi muhtemeldir. Bu, yapay zekâ, sanal gerçeklik veya diğer gelişmekte olan teknolojilerin kullanımını içerebilir.

Sosyal-duygusal öğrenmeye odaklanma: Eğitimciler, öğrencilerin ruh sağlığını ve esenliğini desteklemenin önemini kabul ettiğinden, hibrit liseler sosyal-duygusal öğrenmeye daha fazla önem verebilir. Bu, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimini desteklemek için daha fazla danışmanlık hizmeti, farkındalık eğitimi veya başka kaynaklar sağlamayı içerebilir.

Daha çeşitli öğrenci popülasyonları: Eğitimciler eğitimde eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik etmek için çalıştıkça, hibrit liseler hizmet ettikleri öğrenci popülasyonları açısından daha çeşitli hale gelebilir. Bu, yetersiz hizmet alan topluluklara ulaşmayı veya engelli ya da diğer özel ihtiyaçları olan öğrencilere daha fazla destek sağlamayı içerebilir.

Endüstri ve toplum ortaklarıyla daha fazla işbirliği: Hibrit liseler, öğrencilere gerçek dünya deneyimleri sağlamak ve onları kolej ve kariyerlerinde başarıya hazırlamak için endüstri ve toplum ortaklarıyla daha yakın işbirliği yapabilir. Bu, çıraklık, staj veya diğer işe dayalı öğrenme fırsatları geliştirmeyi içerebilir.

Sürekli büyüme ve evrim: Eğitimciler ve politika yapıcılar eğitime yönelik yeni yaklaşımları denedikçe ve hızla gelişen bir dünyada öğrencilerin değişen ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıkça, hibrit liselerin büyümeye ve gelişmeye devam etmesi muhtemeldir.

Genel olarak, eğitimciler öğrencilere mümkün olan en iyi öğrenme deneyimlerini sağlamak ve onları üniversitede, kariyerde ve yaşamda başarıya hazırlamak için çalıştıklarından, hibrit liselerin geleceği muhtemelen sürekli yenilik ve evrim ile karakterize edilecektir.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio’nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir